tirsdag 4. mai 2010

På kong Davids tid


Bildet: Fra en korridor med gamle statuer i Vatikanets Museer.
- - -
Nå har min lesing av Salmenes Bok nådd sitt første delmål: Jeg har lest alle de 150 salmene i rekkefølge. Det har naturligvis tatt altfor lang tid, men det er ikke for seint å starte på annen omgang og gjennomføre den før konversjonen i oktober, slik målsettingen var.
Litt bakgrunnsinfo har jeg også skaffet meg i denne forbindelse. Det viser seg at kong David oppgis som forfatter av hele 73 av salmene, altså nesten halvparten. Det er muligens usikkert om dette er tilfellet, men la oss nå anta dette som et faktum. Kong David, som styrte Israel og Judea rundt år 1000 f.Kr. - altså for ca 3000 år siden - skal ha vært produktiv både som dikter og komponist etter datidens standard.
Og det er her jeg ikke slutter å undre meg over de eldgamle bibeltekstene: Hvordan var det å leve i Israel for 3000 år siden? Hadde kong David et mer konkret forhold til Gud enn det er mulig for oss å ha i våre dager?
I min naivitet stiller jeg meg slike spørsmål og forsøker å forestille meg hvordan kontakten mellom David og Gud virkelig fortonet seg.
Jeg må si at Den katolske kirkes apostoliske dimensjon har fått meg til å se annerledes på de gamle, skriftlige overleveringene. Bibeltekstenes samtid blir mer levende enn jeg noen gang har opplevd dem. De som skrev disse tekstene, enten det var de eldste gammeltestamentlige notatene eller de nyeste nytestamentlige skriftene, hadde åpenbart en konkret oppfattelse av Guds nærvær og medvirkning i hverdagen.
For et par dager siden leste jeg den fantastiske Salme 139, som er en av de 73 Davids-salmene. Her leser vi hvordan David - la oss for letthets skyld gå ut fra at det virkelig er den historiske kong David som skrev denne salmen - forsøker å gjemme seg for Gud. Han beskriver det som om han prøver ut Guds nærvær og årvåkenhet, og som alminnelig menneske må han i enhver situasjon gi tapt: Gud er over alt og ser ham uansett lys eller mørke, himmel eller dødsrike. Hvordan opplevde personen David dette nærværet? La oss se på teksten jeg sikter til:

"Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
2 Om jeg sitter eller står, så vet du det,
langt bortefra merker du mine tanker.
3 Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.
4 Ja, før jeg har et ord på tungen,
vet du det, Herre, fullt og helt.
5 Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
6 Det er for underfullt til å skjønne,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
7 Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd,
hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?
8 Farer jeg opp til himmelen, er du der,
rer jeg leie i dødsriket, er du der.
9 Tar jeg morgenrødens vinger på
og slår meg ned der havet ender,
10 så fører du meg også der,
din høyre hånd, den holder meg fast.
11 Og sier jeg: «La mørket dekke meg
og lyset omkring meg bli til natt»,
12 så er ikke mørket mørkt for deg,
og natten er lys som dagen,
ja, mørket er som lyset."

(Salme 139,1-12)

Er det et teoretisk, abstrakt og filosofisk gudsbilde han trekker opp her, eller beskriver han en fysisk opplevelse av Gud over alt og i alle situasjoner? Hvis dette var ren filosofi eller teologi, hvordan klarte David å tenke så avansert for 3000 år siden? Og hvis dette ikke er bare filosofi eller et valg i forhold til tro og tillit, hvordan fornemmet David Gud? Var Gud synlig og hørbar for ham, eller er alt sammen bare poetiske bilder og metaforer? Var David sunn og frisk, eller var han sinnsforvirret og psykotisk og hadde halusinasjoner?
Dette er spørsmål vi aldri får svar på, og den siterte teksten alene er for kort til å gi noe inntrykk. Nå er Det gamle testamentet rikt på stoff både av og om kong David, så det er lett å skaffe seg et bilde av hans person. Ingenting tyder på personlighetsavvik hos den mannen - han var høyst normal. Han var til og med en kriger og strateg, på menns vis svak for kvinnelig skjønnhet, en helt som steg i gradene fra å være sauegjeter til å bli konge i opptil 44 sammenhengende år, hvis Bibelens historiske nedtegnelser er korrekte. David var ingen type som drev med føleri, ingen sjarlatan eller drømmer. Han må ha hatt en konkret erkjennelse av Gud og Guds nærvær.
Det er her jeg kommer til kort, jeg som kanskje er nettopp mer av en sjarlatan enn en kriger og strateg: Hvorfor er det så mye mer vanskelig å erkjenne Gud her hos meg i vår tid enn det var for David i år 1000 f.Kr.?
Gud finnes. David erfarte det og har skrevet om det. Det er bare å lese Salmenes Bok.

"...du har lagt din hånd på meg..."

2 kommentarer:

 1. Ganske interesante spørsmål og filosoferinger du stiller deg selv her. Kanskje er det disse store tenkere, vismenn og filosofer, under angitte tid. Som var spirene til det vi i dag har som våre store religioner? Jeg tror det er viktig og klare og knytte tid sammen. Før og nå. Samtidig er det kanskje ikke noen forskjell på mennesket den gang og i dag. Vi er vel likedane mennesker i dag som den gang. Vil nå jeg tro da. Bortsett fra den fellese utviklings erfaring som vi vel høster av alle som en. Altså den industrielle utvikling samt vår forskning. Kanskje har vi ikke det samme åndelige forholdet til verden, Universet og oss selv slik menesker som levde før oss hadde?
  Personlig velger jeg og tro at David beskriver en fysisk opplevelse av Gud over alt og i alle situasjoner.
  Det nærmer seg i vært litt av mitt verdensyn. Personlig tror jeg nok ikke Gud sitter der oppe i Himmelen en plass og skuer utover og ser og hører alt. For meg er både du og jeg og ja.. alle, Gud. Vi kan med et trenet øye møte Gud i mennesker f.eks. Jeg velger bestemt og forholde meg til at jeg så Gud i et TV-program for ikke lenge siden. Det heter vel noe sånt som: "Slik er livet." Bare for og nevne noe. Ellers er Gud også for meg både i situasjoner og mye annet selvfølgelig.
  Derfor er det kanskje ikke så viktig hva man ønsker,velger eller tror på. Men heller at man gjør det. Altså at man erkjenner at det er noe. Eller det at det er, en ånderlig dimensjon i livet.

  SvarSlett
 2. Hei Anonym, og takk for grundig og ettertenksom kommentar!
  Det er spennende å forestille seg både Guds nærvær og menneskenes levemåte for 3000 år siden. Du skriver en viktig setning her: "Samtidig er det kanskje ikke noen forskjell på mennesket den gang og i dag." Dette er nettopp den forestillingen jeg har forsøkt å utfordre i dette innlegget. Kanskje var det så stor forskjell på menneskenes oppfatning av samtiden og virkeligheten den gang i f.t. nå at Gud og Guds nærvær kunne oppleves annerledes og mer konkret!?! Vi vet ikke og vil aldri få vite det, men ved å sette oss inn i menneskenes forestillingsverden på kong Davids tid kan vi få inntrykk av at det metafysiske fortonte seg annerledes.
  Takk for kommentaren!

  Vennlig hilsen
  Inventus

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter