søndag 12. juli 2009

Pilegrimsvandring

På en annen blogg som også skrives av en kommende konvertitt, INRI - 365, ble det for noen dager siden nevnt at Oslo Katolske Bispedømme inviterer til pilegrimsvandring lørdag 29. august. Jeg har hørt om vandringen, og jeg kjenner til at den har blitt arrangert også tidligere. Det som er så utrolig hyggelig og overraskende, er at den foregår her, med Askim som utgangspunkt!
Hvem skulle trodd det?! Idet jeg kom hjem fra sommerens første ferietur, leste jeg på katolsk.no at det inviteres til pilegrimsvandring. Både program og påmeldingsskjema finnes på nevnte nettsted.
Rett før skoleferien startet, traff jeg et av de polske medlemmene i menigheten her lokalt, en dame ansatt i skoleverket. Vi snakket en del om pilegrimsvandringen, og hun fortalte at hun har påtatt seg å stå som mannskap ved en av matstasjonene underveis. Tidligere har hun vært blant de vandrende, og hun så fram til å delta på en ny måte denne gangen.
Jeg gleder meg vilt til dette arrangementet! Kanskje er det et særpolsk fenomen, men katolikker av alle nasjonaliteter er invitert. Dessuten er jeg gammel nok til å huske mordet på presten Jerzy Popieluszko. Det gjorde inntrykk; jeg husker hvordan jeg fulgte nyhetene fra dag til dag. Først var han forsvunnet, så kom ryktene, observasjonsmeldingene, og til slutt meldingen om at han var funnet drept.
I år er det 25 år siden, og det er da man må erkjenne at tiden har gått fort.
Denne vandringen vil jeg være med på; jeg vil være pilegrim i eget distrikt. Hvilket privilegium!
Jeg tillater meg, uten ringeste innhenting av tillatelser, å gjengi 2 sider med tekst og bilder fra fjorårets pilegrimsvandring fra Sancta Maria kirke i Askim via Mariakilden i Spydeberg til Mariaholm ved Øyeren. Fac simile-dokumentene er hentet fra menighetsbladet for Sta. Maria Menighet nr 2-2008.
Med dette ønsker jeg god fornøyelse, håper å treffe bloggens lesere i pilegrimsvandringen 29. august og drar selv til Bergen i 3 dager nå i midten av juli.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter