søndag 26. juli 2009

Salmeboken

Den katolske salmeboken i Norge har tittelen "Lov Herren" og utkom så seint som på slutten av 1990-tallet. Den er en skatt! Den inneholder en rekke salmer med sær-katolsk innhold, men den har også et stort antall salmer som benyttes i Den norske, lutherske kirke. Mange av melodiene er gregorianske, men mange kommer også fra folkelige tradisjoner i land sør i Europa. Det folkelige preget på mange av melodiene gjør at salmene ofte er å betrakte som sanger og ikke salmer.
Tekstene er hentet fra et bredt spekter av både norske og utenlandske forfattere. Også her finner vi eksempler på ekumenisk tankegang ved at kjente salmediktere som Grundtvig, Brorson og den høyst nålevende Ellingsen er godt representert i boka.
Og vi finner Frans av Assisis bønn. Noe tilpasset for å bli sangbar, men like fullt den kjente, uforlignelige bønneteksten som ofte ses som oppslag i kristne hjem eller i kristne menneskers arbeidsrom.
I dag ble søndagsmessen i min lokale, katolske kirke åpnet med nettopp Frans av Assisis bønn. Jeg gjenkjente melodien fra første takt. Dette er den samme melodien som Sinéad O'Connor har benyttet i en innspilling av nettopp denne teksten! "Make Me A Channel of Your Peace" er tittelen, nøyaktig det samme som åpningsordene på norsk. Jeg ble så glad og imponert over at dette musikkstykket er tatt med i den katolske salmeboken at jeg gjorde en lovstridig handling før jeg gikk hjem: Jeg brukte mobiltelefonen og fotograferte salmen, nr 640 i "Lov Herren".
Det personlig interessante ved at Frans av Assisis bønn er gjengitt i salmeboken med denne melodien, er at jeg jo benyttet en Youtube-video med Sinéad O'Connor i et tidlig innlegg på denne bloggen. Innlegget het "Musikk mens vi venter" og ble skrevet den 11. mars i år. O'Connor synger sangen i A-dur, mens melodien i salmeboken er notert i D. Her kan man følge O'Connors følsomme tolkning i ett programvindu mens melodien og norsk tekst kan følges nedenfor her. Ha en velsignet søndag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter