onsdag 30. desember 2009

Levi og jeg

Jeg leser denne boka nå om dagen, "Mannen fra Montana" av Levi Henriksen. Det er Henriksens nest nyeste bok, og jeg har lest alle de foregående. Mer og mer blir jeg klar over at vi har uendelig mye til felles, den lavmælte Levi og jeg, som nok er noe mer høyrøstet.
Levi Henriksen er født i 1964 og er altså 7 år yngre enn jeg er. Han er født og oppvokst i utkanten av Kongsvinger og bor fortsatt der borte på de skogkledde flatbygdene nær svenskegrensen.
Nettopp nærheten til Sverige - han fra Hedmark og jeg fra Østfold - har gjort at vi nok har en hel del interesser felles, især innen musikk. Dette er også den direkte foranledningen til at vi har mailkontakt iblant.
Levi er oppvokst i pinsevennmiljø. Jeg aner ikke i hvilken grad han er aktiv eller i hvilken grad han noen sinne har distansert seg fra dette miljøet slik jeg for min del har gjort i forhold til indremisjonsmiljøet jeg selv en gang vokste opp i.
Derimot er det ikke mulig å se bort fra Levis trosbakgrunn nå som jeg leser dokumentarromanen "Mannen fra Montana". Boka er skrevet i jeg-form, og den beskriver familien Henriksens lange bilferie i USA sommeren 2007, der målet er å gjenfinne en norskamerikaner som bodde i Henriksens hjembygd noen måneder i 1972.
Ferden blir en spennende ekspedisjon gjennom amerikansk historie, fortalt med Levi Henriksens evne til å finne legender i hver eneste filmskuespiller eller tegneseriefigur fra USA. Til og med vår egen Erik Bye får heltestatus i boka i kraft av sin formidling av historier om enkeltpersoner og nærmiljøer fra det som Bye selv kalte Frokostlandet.
Ikke rent sjelden omtaler Levi Henriksen seg selv som pinsevenn i denne boka. Ja, mange av episodene som han og familien kommer ut for, blir fortolket nettopp gjennom Levis bakgrunnsforståelse som pinsevenn.
Det er fascinerende lesning nettopp på grunn av den fargen som pinsevennens tro setter på alle hendelsene og opplevelsner underveis.
Dette utgjør også en av de store forskjellene mellom Levi og meg, nemlig at han presenterer seg selv som pinsevenn - nåværende eller i oppveksten, det er iblant litt uklart - mens jeg for min del er katolikk, riktignok fersk sådan, men uten noen sinne å ha vært innom noen pinsemenighet.
Vi ifører oss ofte egne briller når vi betrakter omgivelsene og den situasjonen vi befinner oss i. De som aldri har hatt behov for å skifte briller, er knapt klar over hvordan deres generelle syn påvirker oppfatningen av alle enkeltopplevelser i hverdagen. Vi som derimot har skiftet briller én eller flere ganger opp gjennom livet, merker hvordan de brillene vi har på oss, altså det grunnsynet som vi forfekter og støtter oss til i nåtiden, kan få oss til å betrakte og fortolke hendelser på en helt annen måte enn vi gjorde med andre briller på et tidligere stadium.
Jeg opplever det berikende hver gang jeg registrerer en ny tolkningsmåte hos meg selv etter at jeg har betraktet en hendelse i lys av min katolske tro. Derfor er det så skarpsindig av Levi Henriksen å skilte med sin pinsevennbakgrunn så ofte som han gjør i "Mannen fra Montana", for det er åpenbart at en rekke tolkninger og reaksjonsmåter i de småpussige episodene i boka oppstår nettopp som resultat av bakgrunnen han henviser til.
Jeg kjøpte boka i høst, under et arrangement der Levi selv var til stede gjennom intervju, fortelling og høytlesing. Vi hilste på hverandre for første gang ansikt til ansikt, og på tittelbladet skrev han følgende dedikasjon:
"Til [navnet mitt]! Takk for oppmuntring, og så håper jeg Plura leser boka. Varme hilsener fra Levi"
Typisk nok: Levi og jeg har det til felles - blant mange andre ting - at vi både relaterer våre oppfatninger til en sterk, kristen lære og samtidig dyrker store, profilerte helter innen rockmusikken. Per "Plura" Jonsson er vår felles helt fra Sverige. Om denne Plura noen sinne leser denne boka, er vanskelig å si, men han har alle muligheter til å lese en av Levi Henriksens tidligere bøker, for selv dette vet jeg at vi har til felles: Både Levi og jeg har ved hver vår anledning forært Plura Levis prisbelønte roman i svensk utgave: "Snö skall falla över snö som har fallit".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter