mandag 2. november 2009

Pi

Det siste bibelsitatet jeg har valgt ut blant skriftsteder som har voldt meg ulike former for trøbbel opp gjennom årene, er en bygningsbeskrivelse med en matematisk feil. Det er også verdt å merke seg at dette sitatet forekommer i så godt som likelydende form på 2 steder i Det gamle testamentet, nemlig i 1. Kongebok 7,23 og 2. Krønikebok 4,2. Her leser vi om hvordan Salomo bygde tempelet. Han bygde et basseng – ”det støpte hav” – i tilknytning til tempelet, og det er her vi leser følgende spesifikasjoner:

”Så laget han det støpte hav. Det var helt rundt og målte ti alen fra kant til kant. Høyden var fem alen, og det trengtes en snor på tretti alen for å nå rundt det.”

Det er snoren på 30 alen som er problemet. Vi vet at formelen for å regne ut sirkelens omkrets er 2pr. Ettersom det støpte hav var ”helt rundt”, kan vi benytte denne formelen. Når det målte 10 alen fra kant til kant, var altså radius 5 alen.
Regnestykket blir dermed: 2 x 3,14 x 5 = 31,40.
En snor på 30 alen var for kort! Den manglet 1,4 alen; likevel står det at en snor på denne lengden var hva som skulle til for å nå rundt ”havet”.
Dette er matematikk, og svaret Bibelen gir, er feil.
Jeg må innrømme at akkurat dette sitatet har vært til hygge og nytte når jeg har fått Jehovas Vitner på døra. Det har skjedd et par ganger, og samme sak foregikk begge gangene: De ble svar skyldig. De ble stående og måpe som fuglekasser; dette inngikk ikke i opplæringen.
Nå var dette opplyste mennesker som kjente til fenomenet p, og de så straks at regnestykket ikke stemte. Etter litt spake bortforklaringer ba de om å få sjekke saken og komme tilbake siden. Dette var i orden, sa jeg, uten at jeg gledet meg til å se dem igjen.
Et par uker senere dukket vitnene opp på trappa på ny og hadde et svar som jeg var grenseløst uinteressert i. Men de hadde funnet ut at p var en lite kjent størrelse på den tiden bibelteksten ble skrevet, og at p slett ikke representerer noe naturlig tall. Tvert imot er antallet desimaler ubegrenset; det kan oppgis simpelthen milliarder av desimaler om man regner ut 22/7 så nøyaktig som mulig.
Dermed var ikke feilen så veldig grov, mente de, når Bibelen oppgir 30 alen mens svaret er 31,4285714 osv; lengden på snoren kan uansett aldri oppgis helt nøyaktig.
Jeg gir dem så gjerne rett i dette. Det spiller ingen rolle overhodet; det støpte hav hadde den omkretsen som skulle til uansett hvor lang snor man målte med.
Nå er også dette skriftstedet spikret opp på min digitale vegg, og jeg gjør meg herved ferdig med det for godt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter