tirsdag 6. oktober 2009

Lutherske katolikker (sic!)


Foto: gulesider.no

Nær min hjembygd utenfor Fredrikstad lå et lite, gammeldags bedehus som het Sarepta. Bedehuset var eid av den daværende Santalmisjonen, som senere fusjonerte med Indremisjonen og dannet selskapet Normisjon. I dette lutherske landskapet holdt man seg på trygg, erkekonservativ og trangsynt grunn, noe som gikk godt overens med beliggenheten for Hans Nielsen Hauges hjemsted like over på den andre siden av Glomma, bare få kilometer i luftlinje.
Som med så mange andre bedehus eid av det nåværende Normisjon har det heldigvis gått nedover med driften, og allerede for flere år siden ble Sarepta stengt. Huset ble deretter solgt, men ingen jeg kjenner i området, har kunnet forklare hva eller hvem det er som har kjøpt huset. Det har gått rykter om at det er en katolsk organisasjon som eier og driver huset, men dette har jeg ikke helt kunnet tro på ettersom dette ikke framgår av nettsidene katolsk.no.
Huset har åpenbart vært vedlikeholdt hele tiden; det tar seg godt ut og er som alltid lett å se fra krysset E6/Rv111 ved Årum. Alle som har kjørt E6 til eller fra svenskegrensen ved Svinesund, har faktisk kjørt rett forbi det.
Da jeg kjørte forbi på rv111 for et par uker siden, ble jeg vàr at det på søndre møne er spikret opp et hvitmalt trekors. Ved nærmere ettersyn kunne jeg til og med se at det ikke var noe alminnelig kors, men intet mindre enn et russisk kors, med skråbjelke nederst. Ortodoks, med andre ord??? Nei, heller ikke nettstedet ortodoks.no vitner om noe nytt lokale mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Helt nylig bestemte jeg meg for å komme til bunns i saken, og jeg satte i gang med et utstrakt søk på Internett. Da falt bitene på plass, og jeg vet nesten ikke om jeg skal gråte eller le. Jeg ble i hvert fall full av ny og fullstendig uinteressant viten. Jeg bringer mine søkeresultater her:

Det gamle misjonshuset Sarepta eies av St. Mikael og alle de helliges menighet og tilhører Den nordisk-katolske kirke, som ble stiftet i Norge i 1999. Kirkesamfunnet kaller seg iblant gammelkristent, noe som forteller at det baserer sin teologi dels på gamle skrifter fra de første par århundrer e.Kr., dels på luthersk tenkning. De anerkjenner Paven, men ikke Pavens ufeilbarlighet (er det mulig?!). De anerkjenner heller ikke Jomfru Maria slik hun posisjoneres i katolsk teologi.
Den nordisk-katolske kirke har menigheter i Oslo, Bergen, Ålesund, Trondheim og altså Fredrikstad/Sarpsborg.
Ettersom kirkesamfunnet er såpass ferskt, drives det av prester som alle har protestantisk utdannelse og har vært ordinert til prest i Statskirken. Navnene på prestene som dukker opp når man klikker seg litt rundt på nettsidene www.dnkk.no, er til dels foruroligende:
Her finner vi Fader (!) Tom Hængsle, kjent fra homofilistriden på 1990-tallet. Hængsle var på den tiden prest i Skjeberg i Østfold og var én av tre prester som brøt kontakten med biskop Even Fougner i 1997 etter bispemøtets homofilivedtak.
Her finner vi også Fader Asle Ambrosius (!) Dingstad, som foretok et lignende brudd med biskop Sigurd Osberg i Tunsberg bispedømme omtrent på samme tid. Også en tredje "Fader" er kjent fra tilsvarende, prestelig ulydighet og opprør, Lauritz Elias Pettersen.
Så dette ble den åndelige redningen for lille Sarepta på Årum, å bli en kirke for prester som ikke finner seg til rette noe sted, verken i Den ortodokse, Den katolske eller Den lutherske kirke. I stedet har de altså med en nokså forenklet og tendensiøs eklektikk utviklet et nytt kirkesamfunn, etter forehavende basert på en amerikansk nisjekirke omtalt som "the Polish National Catholic Church (PNCC)".
Protestantene fortsetter med andre ord sin splittelsespraksis. Den enkeltes egne meninger er så fundamentalt viktige at de kan tas inn i statuttene for et nytt kirkesamfunn så snart uenigheten med opprinnelige trosbrødre blir for sterk. Å bøye av og vise ydmykhet og lydighet er ikke tingen for disse karene. Heller høvle ned sin egen kirke med ostehøvel enn å holde fred.
Jeg har sagt det før og sier det igjen og igjen og igjen: Jeg har ingen sans for pietistiske mørkemenn. Jeg har sett for mye av dem på nært hold. Herrene Hængsle, Dingstad og Pettersen har forhenværende (eller kanskje stadig nåværende?) kolleger i Foreningen for bibel og bekjennelse, en trist flokk som jeg i min ungdom slåss mot i avisspaltene. Dette vil jeg nok komme tilbake til et eget innlegg om noen dager.
Ærlig talt: Etter 20 år på religionsfri vidvanke nettopp på grunn av figurer som Hængsle og Dingstad og noen enda verre, har jeg funnet en havn og et hjem i Den katolske kirke. Jeg er sjeleglad for at ingen av dem er å treffe her, og jeg finner det patetisk og latterlig å se at de nå får herje fritt med hverandre og sine familiemedlemmer i et trossamfunn så smalt og marginalt som osteskiven i en club sandwich. Lutherske katolikker? - My ass!

13 kommentarer:

 1. Hej

  Liknande idéer om "lutherska katoliker" finns i Svenska kyrkan, men än så länge har de inte startat eget. De menar på fullt allvar att de är katoliker, och vill ha erkännande från Rom. Se länk nedan.

  http://kyrkligabetraktelser.blogspot.com/2008/07/lite-om-att-vara-katolik-utanfr-rom.html

  Tack för en mycket bra blogg!
  Må Gud välsigna dig och vara med dig på vägen hem till Hans heliga Kyrka,
  Emma A, Karlstad

  SvarSlett
 2. dnkk har en fin og ortodoks lære, men det er rimelig tydelig at de har et grunnleggende opprør mot autoriteter.

  På bloggen deres for et år siden omtalte jeg Paven i positive termer, og da ble det tydelig hvor skoen klemmer.

  Diskusjonen finner man her og er ganske interessant, idet de påberoper seg "den udelte kirkes tro" - bortsett i spørsmålet om Pavens autoritet.

  SvarSlett
 3. ... og angående navnet "nordisk-KATOLSK", så er dette ment å henspille til at Kirken de første tusen år ble kalt "Katolsk", altså før den ble kalt "Romersk-Katolsk" eller øst-vest-skismet i 1054.

  De tror altså at Kirken på et eller annet vis endret seg dramatisk etter skismet og de er stort sett negative til vestlig kristendom etter dette tidspunktet.

  Der tror jeg de tar feil - bevisst eller ubevisst.

  SvarSlett
 4. Emma A.: Tack för uppgiften om att "lutherska katoliker" försöker etablera sig även i Sverige! Det är ju nästan alltid så med Sverige och Norge att det som händer i ena landet händer i det andre strax efteråt. Vi får ändå tro at de "lutherska katolikerna" inte har någon möjlighet att utveckla någon inflytan i vare sig Norge eller Sverige; de förblir en marginal grupp.

  Tack också för dina vackra ord om bloggen och min väg vidare!

  Mvh
  Inventus

  SvarSlett
 5. Rootsman: Jeg har aldri vært mer enig i og takknemlig for det du skriver enn akkurat nå! Jeg har dels lest, dels skummet igjennom den månedlange polemikken du deltok i ved siste årsskifte og som du linker til, og jeg bøyer meg i støvet for dine kunnskaper! Det er bare slik kompetanse som er egnet til å senke denne bermen av lutheranere som blander begrepene. Du imponerer storlig med dine urokkelige og kunnskapsrike debattinnlegg! Det var rent morsomt å se hvordan hele debatten bare fordampet like etter årsskiftet - 4 uker etter at den startet!
  Det imponerer meg selvsagt også at du har hatt kjennskap til denne grupperingen som for meg var ukjent fram til for et par dager siden. Du har gjort deg kjent med en rekke sære synsmåter, har jeg inntrykk av, og jeg er spent på dine reaksjoner over innlegget som jeg følger opp med enten onsdag eller torsdag denne uka....

  Svært vennlig hilsen
  Inventus

  SvarSlett
 6. Du må ikke glemme at hvis Norge hadde vært et katolsk land, så hadde de synspunktene som lå bak det opprøret til de prestene du nevner, vært mainstream. Da hadde det heller ikke vært noen bakgrunn for å kalle dem ekstreme opprørere og mørkemenn.

  Mitt inntrykk er at den nordisk-katolske kirke er full av hyggelige og intelligente mennesker, men som i likhet med 99% av det norske folk av ulike grunner ikke føler seg klar til å svømme over Tiberen.

  SvarSlett
 7. Jeg vet, Ståle, at synspunktene til de pietistiske mørkemennene er lite annerledes enn DKK sine offisielle synspunkter.
  Det som jeg imidlertid alltid har reagert på, er at folk som disse mørkemennene har gjort krav på å lage sine egne, anarkistiske nisjer innenfor DNK.
  Når jeg nå er medlem av DKK, støtter jeg jo bevisst men passivt de synspunktene som fikk de protestantiske mørkemennene til å gå i konflikt med sin egen kirke.
  Det som jeg misliker over alle grenser, er aksjonsformene som de nevnte mørkemennene valgte på 1980- og -90-tallet. Vent bare på neste innlegg på denne bloggen, så ser du hva for begrunnelser jeg har!

  Vennlig hilsen
  Inventus

  SvarSlett
 8. Si hva du vil, men faktum er at den nordisk-katolske kirke nyter gode forbindelser med både den ortodokse og katolske kirke.

  Så før du klisjemessig dømmer andre medkristne som "pietistiske mørkemenn", burde du kanskje slå opp ordet "ydmykhet" i ordboka.

  SvarSlett
 9. Hvis DNKK "nyter gode forbindelser", sier jo det en hel del om takhøyde og romslighet innen både DKK og DOK - kanskje også innen DNKK selv.
  Når det gjelder omtalen av pietister, er evnen til å vise ydmykhet oppbrukt for min del - uansett ordbok.

  Hilsen
  Inventus

  SvarSlett
 10. Hei Inventus.

  Jeg ser at du har en stor trang til å ta avstand fra såkalte pietister. Selv har jeg ennå til gode å møte noen av denne arten i mine dog begrensede møter med folk i DNKK.

  Men siden du nå engang banker på Pavens port, så kan jeg opplyse deg om at Den hellige far nok er minst 10 ganger mer konservativ enn de nevnte 'mørkemennene' tilsammen. Men det er kanskje mer spiselig siden han ikke er norsk, har fin hatt og bor i Vatikanet?

  SvarSlett
 11. Du har selvsagt helt rett, Andreas.

  Hilsen
  Inventus

  SvarSlett
 12. Det er viktig å være klar over at den såkalte nordiske katolske kirke ikke har noe som helst med den katolske kirke å gjøre, og at denne sekten er totalt uinteressant i det store bildet.

  SvarSlett
 13. Enig. Veldig viktig presisering, Tehme Melck!
  Det er forresten morsomt å lese hvordan alle disse kommentarene spenner fra å ville rettferdiggjøre og glatte over til å ville framheve at DNKK faktisk skiller seg dramatisk fra Den katolske kirke. En sekt som du sier, ganske enkelt, og egentlig ganske uinteressant.

  Inventus

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter