fredag 23. oktober 2009

Se, hun tror!

Foto: kongehuset.no


Sist fredag sto det en artikkel om prinsesse Märtha Louise på Vårt Lands nettsider. Saken gjaldt en bok som hun skulle utgi, en bok om engler, "Møt din skytsengel".
I avisens papirutgave var saken fyldigere omtalt med bl.a. et intervju med prinsessen. Jeg vil på det varmeste anbefale Vårt Lands oppslag på nettet, "Prinsessens vitensbyrd" og intervjuet "Prinsessen har en engel".
Dette blir kanskje enda en sak der pressen og humorprogrammer på TV boltrer seg i morsomheter om både engler og alle som tror på dem.
Selv synes jeg det må være både en styrke og en seier for en nasjon som ennå har statskirke, å kunne løfte fram et medlem av kongehuset som bekjenner at hun tror på engler. Det betyr jo at statskirkens nærvær ikke har vært forgjeves.
Riktignok drar prinsessen med seg en del alternative elementer som Den norske kirke og andre tradisjonelle kirker neppe setter så stor pris på. Det verdifulle er imidlertid at prinsessen profilerer seg som en person med tiltro til det metafysiske, åpen overfor det hinsidige og trygg nok til å snakke om det, skrive om det og arbeide med det.
Vårt Land tok opp dette aspektet også den 6. oktober i en kommentar til at prinsessen skal holde foredrag under Alternativ-messen på Lillestrøm i november.
Vi kunne ha analysert prinsessens valg som et tegn på strømninger i tiden eller som symptom på at samfunnet utvikler seg mer i retning av åndelige interesser, eller at folkereligiøsiteten dreier fra de konvensjonelle kirkesamfunnene og over mot mer moderne og bredspektrede alternativer. Det viktige er imidlertid ikke disse teoretiske trekkene, men derimot det faktum at prinsessens person blir stadig mer forbundet med aksept for og tilslutning til troen på det overnaturlige.
Det er mulig at jeg begår en feil, men jeg har faktisk kommet til den slutning at jeg vil gi min støtte til prinsessens ferske bokutgivelse og hennes tiltro til englene. Men kommer jeg til å bruke tid på å lese boka? Nei, neppe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter