lørdag 17. oktober 2009

PS: Tallenes tale

Meningsmålingen jeg la ut i bloggens høyre marg tirsdag 13. oktober, er avsluttet. Nå står tallene her og taler sitt tydelige språk:
67% mener at det er rett, katolsk innstilling å tro at jeg fikk et overjordisk forvarsel om en kollegas fravær sist mandag. Dette overveldende flertallet har svart slik jeg håpet - ingen grunn til å legge skjul på det. Disse svarene gir meg den bekreftelsen jeg ønsket for å kunne fortsette å se etter Guds og helgeners inngripen i min hverdag.
Samtidig er det 33% som har svart det litt forbeholdne "Det kommer an på..." Disse mener nok at man ikke uten videre skal tilskrive alle pussige sammentreff himmelsk medvirkning. At en tredel av svarene representerer dette forbeholdet, er nok til å fortelle meg at når jeg opplever noe som kan se ut som bistand fra himmelen, kan det være lurt å holde det for meg selv og ikke plapre om opplevelsen til kreti og pleti.
Endelig forteller tallene at de fleste har ikke villet uttale seg i spørsmålet. Av ca 120 besøk på bloggen i den tiden meningsmålingen var åpen, er det bare 6 som har valgt å svare. Dette forteller naturligvis at resultatene er like uhøytidelige som undersøkelsen selv. Og det forteller at de fleste er mer spent på å se hva andre mener om spørsmålet enn å si sin egen mening.
Jeg er fornøyd! To tredeler av svarene går i den retningen jeg håpet på; én tredel holder muligheten for dette åpen, og ingen - null! - har svart at dette er bare naivitet eller at de hellige neppe deltok her. Mangelen på støtte til de to "negative" alternativene gir både meg og mange andre god nok støtte til å være åpen for metafysiske forklaringer når noe merkverdig inntreffer.
Takk for deltakelsen i meningsmålingen og lykke til med å bruke resultatene!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter