torsdag 21. januar 2010

Pavens bønneintensjoner

På hovedsiden til katolsk.no står Pavens bønneintensjoner for inneværende måned skrevet øverst, mest framskutt av alle budskap på dette rikholdige nettstedet.
Fra første stund har det imponert meg at redaksjonen for katolsk.no har villet løfte fram noe så personlig som bønner på dette offisielle nettstedet. Samtidig har det gjort inntrykk at Paven - eller rettere: Den hellige stol - følger med tiden og forutser hva det vil være behov for å be om i den kommende tiden.
Bønneintensjonene er nemlig ikke formulert like før måneden begynner; nei, de foreligger mer enn et år i forveien. Allerede nå kan vi på en del utenlandske, katolske nettsteder lese Pavens bønneintensjoner - det såkalte Bønnens apostolat - for 2011! Se f.eks. ewtn.com.
Desto mer imponerende er det å lese den første intensjonen for januar 2010:

"At dagens unge må lære å bruke sosiale media for personlig vekst og for bedre å forberede seg på å tjene samfunnet."

Det er særlig begrepet "sosiale media" som gjør inntrykk på meg. Dette begrepet er temmelig nytt og er en fellesbetegnelse på nettsamfunn som Facebook, Nettby, Twitter, LinkedIn og til en viss grad Myspace. Selv om disse nettsamfunnene ikke er av helt ny dato, er begrepet "sosiale medier" en ganske fersk fellesbetegnelse på norsk. Ved et søk på nettet fant jeg denne artikkelen fra september 2009 om at norske bedrifter og virksomheter i stor grad mangler planer og strategier for å håndtere denne typen kommunikasjonsmidler. Dette viser at mange bedriftsledere står uforberedte overfor dette tidsriktige begrepet.
Jeg begynte derfor å spekulere på om Paven og hans stab har brukt en annen formulering og at redaktørene av katolsk.no kanskje har tillatt seg å modernisere uttrykket en smule. I en folder om Bønnens apostolat for hele 2010 som jeg har fått i den lokale, katolske kirken, er nemlig en helt annen formulering benyttet:

"At unge mennesker må bruke de elektroniske kommunikasjonsmidler på en slik måte at de fører til personlig vekst og gjør dem bedre i stand til å tjene samfunnet."

Denne utgaven er ikke særlig elegant rent språklig, og de sosiale mediene er ikke nevnt spesifikt. Jeg har derfor trålt nettet på jakt etter utgaven på andre språk, og det viser seg at utgavene på både italiensk, engelsk og finsk omtaler konkret og direkte de sosiale mediene eller kommunikasjonsmidlene:

"That young people may learn to use modern means of social communication for their personal growth and to better prepare themselves to serve society."

"Perché i giovani sappiano utilizzare i moderni mezzi di comunicazione sociale per la loro crescita personale e per meglio prepararsi a servire la società."

"Että nuoret oppisivat käyttämään sosiaalista mediaa henkilökohtaisen kasvunsa tueksi ja yhteiskunnan palvelemista varten."


Ingen tvil: Pavens bønneintensjon knytter seg til de sosiale mediene og at dagens unge må lære å bruke disse mediene på en måte som fører til personlig vekst og samfunnsgagn. Vi får kanskje ta med som en merkverdighet at Den katolske kirke i Sverige og Danmark har vært mer tilbakeholden med de sosiale mediene og heller tatt opp moderne kommunikasjonsteknikk på et mer generelt plan:

"Att ungdomarna får växa och mogna och på ett klokt sätt använda sig av modern kommunikationsteknik."

"At unge mennesker må bruge moderne kommunikationsmidler til deres personlige vækst, for bedre at kunne tjene samfundet."


Uansett hvor spesifikke de katolske kirkenes nasjonale nettredaksjoner har valgt å være i denne sammenhengen, er det viktig og gledelig at Kirken representert ved dens overhode ønsker at brukerne av nettsamfunn og elektronisk kommunikasjon får gjøre dette på en måte som er positiv og byggende. Dette vitner om at Den hellige stol har inngående kjennskap til trusler og farer i moderne kommunikasjonsmidler.
Det vitner også om at det framfor alt er kommunikasjonen - den sosiale kontakten mellom mennesker på tvers av landegrenser og geografisk avstand - som har fokus i bønneintensjonen.
Det kan dessuten se ut til at Paven tror at det bare er unge mennesker som har behov for å bruke denne typen kommunikasjonsmidler. Dette stemmer naturligvis ikke; at f.eks. Facebook har aller størst vekst blant oss som har passert 50, er Paven utvilsomt orientert om. Jeg er selv tilhenger av His Holiness Pope Benedict XVI på Facebook, én av 86.859 personer. Nei, det dreier seg snarere om at Paven ser de unge som framtiden på jorda, og det preg de får i sin modning og utvikling, vil forme framtidens verden i langt større grad enn vi som er over middagshøyden.
Dette er igjen et tegn på at Pavens bønneintensjoner for hver måned viser framsynthet og omsorg for framtiden. Jeg må innrømme det nå som januar snart er slutt og formuleringen som har vært tema i dette innlegget, snart skal tas av plakaten: Bønnens apostolat for januar 2010 har gitt meg glød og interesse for bønnen, framtiden og Paven.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter