lørdag 9. januar 2010

Katolikkfare i Bergen

En søndag i desember fotograferte en god bekjent i Bergen en lapp i frontruta på en bil som sto litt forkjært parkert i portrommet til Nygårdsgaten 2. Teksten på lappen lyder:

"Nygårdsgt. 2/[firmanavn]. Pga katolikk-fare står vi sånn søndager. V/flyttebehov [telefonnummer]."

På grunn av katolikkfare??? Jo, vi skjønner budskapet: Den katolske kirken i Bergen sentrum, St. Paul, ligger i Nygårdsgaten 3. Ved høymessen på søndager er kirken smekkfull , og parkeringsmulighetene i umiddelbar nærhet er ytterst begrensede. Bileiere som har fast tilhold i huset tvers over veien, Nygårsgaten 2, har av erfaring derfor måttet ta sine forholdsregler for parkering nettopp på søndager. De besøkende i St. Paul representerer tydeligvis en "fare" for folk som har hevd på en P-plass, og noen velger å parkere slik at de sperrer andre ute eller inne. Derfor er det oppgitt et telefonnummer på lappen i ruta slik at andre bileiere i samme portrom kan ta kontakt når det blir nødvendig å flytte seg for hverandre.
Uttrykket katolikkfare er morsomt, synes jeg. Det vitner om at omgivelsene ikke kan forholde seg likegyldig til de kirkebesøkende i St. Paul. Det viser også at bileieren som skrev lappen, er informert om at kirken tvers over veien ikke er noen hvilken som helst kirke, men byens egen katolske kirke.
Hvorvidt katolikker som parkerer ulovlig, representerer noen "fare" eller ikke, er jo et definisjonsspørsmål. Jeg syns vi skal velge å se humoristisk på ordkonstruksjonen. Hadde det bare være mange nok katolikker her til lands, ville katolikkfaren vært reell, i hvert fall for dem som uten grunn frykter katolisismen.
Til slutt får vi håpe at Bergens katolikker verken utløser eller mottar ubehageligheter i forbindelse med parkering i området ved St. Paul. Ha en riktig god helg - både i Bergen og andre steder!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter