onsdag 5. august 2009

Lumen gentium

Nå har jeg lest det lille heftet "De Ecclesia - Kirken", som gjerne kalles "Lumen gentium" etter de to første ordene i den latinske teksten. Publikasjonen er en av de viktige oppsummeringene av de dogmatiske beslutningene fra Det annet Vatikankonsil. Det føles som et viktig steg opp og inn i Den katolske kirke når jeg nå har lest disse 100 små sidene undertegnet av Pave Paul VI.
Det er så mye som stemmer, så mye som faller på plass når jeg i egenskap av frafallen protestant leser hva Kirken ønsker å stå for, hvordan alle deler av det kirkelige hierarki har funksjoner som er gjennomarbeidet i mer enn 15 århundrer, og når de trosmessige prinsippene viser seg å være grunnleggende og konsistente innenfor det som er kristendommens kjernelærdom.
Spesielt godt likte jeg kapittel 8, som tar for seg læren om "Den salige jomfru Maria, Guds mor, i Kristi og Kirkens mysterium". Noen steder har jeg støtt på begrepet mariologi, altså "læren om Maria". Dette er et eget delemne innen katolsk teologi, og det fascinerer meg allerede med det velklingende, vokalrike navnet. 8. kapittel i Lumen gentium trekker opp de teologiske og bibelske hovedlinjene for læren om jomfru Maria. At det er mulig å finne så mye bibelsk dokumentasjon på Marias posisjon i den katolske lære, var jeg ikke klar over. Det er så en kan føle seg snytt over alt som er blitt utelatt i opplæringen i kristendomskunnskap i norsk skole og i de tallrike prekener jeg har hørt i statskirkelige sammenhenger: Maria er totalt fraværende i alle sammenhenger unntatt juleevangeliet og i den lille episoden ved foten av Jesu kors langfredag.
Det som Lumen gentium oppsummerer om Maria, er god og oppbyggelig lesning, og jeg ser fram til å ta for meg dette kapittelet på grundigere måter senere.
Lumen gentium framstiller Kirken på en måte som er nesten enda større og bedre enn den jeg håpet å finne. Kirken er de troendes havn, den søkendes mål og de bedendes talerør. Min begeistring for Kirken er bare blitt større etter at jeg tilegnet meg denne teksten fra Vatikan II.
Neste skritt for mitt vedkommende er å lese Lars Roar Langslets bok "...på din Kirkes tro". Boka er omtalt og sitert i et innlegg på bloggen Katolsk i hodet, og det var her jeg hørte om den for første gang.
I går var jeg i Oslo en tur, stakk oppom St. Olav katolske bokhandel og tok et langvarig overblikk over utvalget. Ikke mye ble kjøpt; kun den lille boka av Langslet og Pave Benedict XVIs "Jesus fra Nasaret". Utvalget i bokhandelen var imidlertid så stort at det var svært vanskelig å begynne å velge. Jeg hadde forresten gleden av å være i bokhandelen samtidig med at biskopen hadde et kjapt ærend der inne. Blygt og usikkert nikket jeg en lavmælt hilsen; han nikket tilbake og forsto nok ikke hvilken ærbødighet jeg opplevde ved å stå ansikt til ansikt med Kirkens fremste representant i Sør-Norge.
Mer og mer blir jeg en del av Kirken og Kirken en del av meg. Dette kommer jeg til å fabulere en del mer om i den nærmeste tiden. All min forkjærlighet for Sverige og svensk musikk og kultur blir nå skjøvet over i min andre blogg, Den norske Sverige-bloggen slik at jeg på den herværende bloggen kan konsentrere meg helt om å banke på Pavens port.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter