onsdag 11. februar 2009

Vår Frue av Lourdes

Det er den 11. februar og årsdagen for Vår Frue av Lourdes. Det passer bra å la dette fenomenet være tema for dagens katolske bloggtekst.

I noen av de tidligere tekstene har jeg nevnt at Den katolske kirke alltid har vist evne til å fornye seg og å utvide kirkens innhold gjennom å ta opp i seg folkelige beretninger om fantastiske hendelser omkring hellige personer. Historien om Vår Frue av Lourdes er et godt eksempel på slike tilskudd til kirkehistorien.

Beretningen utspant seg i løpet av 5 måneder av året 1858. Hendelsene fant altså sted for bare litt over 150 år siden; det var ikke lenge før det vi kan kalle moderne tid.

Det er den 14 år gamle ungjenta Bernadette Soubirous fra byen Lourdes i det sørvestlige Frankrike som står sentralt i beretningen. Den 11. februar 1858 hadde hun for første gang en åpenbaring i en grotte utenfor byen. En kvinneskikkelse i flagrende, hvite og blå klær viste seg for henne mens hun var ute for å sanke ved.

Hun fortalte om opplevelsen hjemme, og hun gikk til samme sted flere ganger i dagene som fulgte. Oftest opplevde hun å møte kvinneskikkelsen igjen. Etterhvert ble det flere og flere som fulgte henne, men ifølge historien var det kun Bernadette som i en tilstand av trance så åpenbaringen.

Ved det niende tilfellet, 25. februar 1858, ba kvinnen Bernadette om å drikke av kilden og vaske seg i den. Hun pekte ut et sted på bakken hvor kilden skulle være, men der var ingenting før Bernadette begynte å skrape med hendene. Da fosset vannet fram, og det har det fortsatt med til dags dato.

16. juli samme år så Bernadette kvinnen for siste gang. Da hadde myndighetene sperret av stedet for å hindre de massive folkevandringene dit, men Bernadette så skikkelsen gjennom gjerdet.

Senere ble stedet gjenåpnet, og folk har siden valfartet til stedet for å vaske seg i kilden. Både kirken og legevitenskapen har vært på banen i flere omganger, og man har konkudert med at den gåtefulle, vennlige kvinneskikkelsen må ha vært Jomfru Maria. En rekke uforklarlige helbredelser skal ha funnet sted ved kilden. Hele 67 mirakler er dokumentert av legevitenskapen som fullstendig tilfriskning av en uhelbredelig tilstand. Årlig blir stedet besøkt av opptil 6 millioner pilegrimer.

Historien er grundig og spennende fortalt på Den katolske kirkes norske nettsider: http://www.katolsk.no/biografi/feb11.htm

Det er merkedag i kirken i dag, én av fem minnedager for Maria. Dessverre var min lokale kirke stengt fordi pateren er på reise. Jeg fant et verdig alternativ til messen i å skrive på bloggen om Vår Frue av Lourdes, uten at jeg klarer å anbefale andre å slutte seg til troen på Bernadette Soubirous' åpenbaringer eller miraklene i tiden som har fulgt åpenbaringene. Jeg vil lage i stand en liten fest for de opptil 6 millioner menneskene som i løpet av året skal få gleden av å besøke det hellige stedet ved Lourdes. I all oppriktighet håper jeg at jeg selv en gang skal få besøke et slikt berømt valfartssted for å dele opplevelsen av å være der, på hellig mark, med de tallrike pilegrimene som har hatt sitt livs opplevelse nettopp der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter