lørdag 4. april 2009

Palmehelg

Palmesøndag står for døren, og dermed innledes påsken 2009. Jeg har studert oversikten over messetidene i påsken både for min lokale, katolske kirke og for andre katolske kirker det er mulig å nå innenfor en times kjøretur. Det er ikke så rent få, faktisk, ettersom hovedstaden befinner seg innenfor denne timesradiusen.
Det slår meg når jeg ser både tidspunktene for påskens messer, antallet messer - gjerne flere om dagen - og navnene de har, at i Den katolske kirke spiller detaljene i de bibelske beretningene stor rolle. Dessuten leser jeg ut fra messeoversiktene at kirken gjerne vil lage fest og feiring for å minnes, for å gjenskape, for å utføre symbolhandlinger.
Evangeliene blir levendegjort i kirken på måter jeg ikke ante var mulig. Menigheten er et aktivt publikum som spiller roller i dramaene som de kirkelige ritualene representerer. I min lokale kirke blir folk oppfordret til å ta med seg palmegrener til kirken på palmesøndag. Grenene skal velsignes og gjøres verdige til å dekorere veien for Kongen som ydmyk kommer ridende på et esel (Sak. 9,9). I enkelte andre kirker skal det være velsignelse av påskematen ved en messe påskeaften, og skjærtorsdag tilbys til og med rituell fotvasking.
Det er atskillig dramatikk over messens profil i de katolske kirkene nå i påsken. Jeg ser fram til å oppleve noe av dette, men å overvære daglige messer med dramatiske innslag tror jeg vil bli for sterkt. Jeg er ennå tilbakeholden og forsiktig med å få folk for nær innpå. Derfor kommer jeg til å velge ut et lite antall messer som virker ukompliserte for meg som ennå er ukjent med ritualer utover ordinarium missae.
- - -
Fordi det er vår med tegn og naturfenomener som glir fort forbi, kommer jeg til å benytte palmesøndagen til å oppleve et naturfenomen av et visst omfang: Tranedans ved Hornborgasjön. Denne uka har opptil 18.500 traner vært å se ved den grunne innsjøen på sletten mellom Skara, Skövde og Falköping. Det skjer hvert år, og det blir flere og flere fugler for hvert år. Her kommer de flygende fra Middelhavet via Tyskland og BeNeLux-landene, bøyer nordøstover og velger akkurat Hornborgasjön blant tusener av andre småvann og myrområder. Her har de sine paringsritualer før de flyr videre nordover og fordeler seg parvis over hele Skandinavia. Tranene er monogame.
Hornborgasjön er som en felles rasteplass, et nålestikk på tranenes genetiske Europakart. Jeg vil oppleve det nå mens antallet er på det høyeste. Naturfenomener er en påminnelse om de mange troens mysterier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter