onsdag 18. mars 2009

KompendietDenne boken er i ferd med å bli noe av det kjæreste jeg eier. Som forsiden viser, er det Den katolske kirkes katekisme, men ikke den komplette utgaven fra 1992. Derimot er det en "kortversjon" - kompendium - utgitt 2005 med Pave Benedict XVI som ansvarlig.

I kompendiet er katekismens 2865 nummererte avsnitt komprimert til 598, men i margen vises hvilke avsnitt fra den opprinnelige katekismen som det enkelte avsnitt i kompendiet refererer til.

Teksten er vakkert skrevet, på alle måter preget av den fromme tonen i katolsk teologi. Hvert avsnitt innledes med et spørsmål, akkurat som i Martin Luthers katekisme. Tekstavsnittet utgjør svaret på spørsmålet og er samtidig en utlegning av en detalj fra katekismen.

La meg gjengi avsnitt 5, forhåpentligvis til glede for hver eneste leser av denne bloggen:

"Hvordan kan en tale om Gud?
Menneskets og de andre skapningenes fullkommenhet er bilder, om enn begrensede, på Guds uendelige fullkommenhet. Ved å ta utgangspunkt i disse er vi i stand til å tale om Gud til alle mennesker. Vi må imidlertid stadig polere vårt språk, da det er ufullkomment og bundet til bilder, idet vi innser at vi aldri fullt ut kan uttrykke Guds mysterium."

Så her sitter jeg og prøver å skrive noe både om Gud og Kirken. Ufullkomment er en høflig måte å beskrive det på. Språket i Pave Benedicts "Kompendium" er så vakkert at det er en velsignelse å få lov til å lese i boken.

I et tillegg etter de 598 tekstavsnittene kommer ca 15 sider med Allmenne bønner og katolske læreformuleringer. Dette er for meg av aller største pedagogiske nytte og verdi. Her finner vi Fadervår, Hill deg Maria, Te Deum og flere andre kjente bønnetekster gjengitt både på norsk og latin. Her kommer også lister over bibelske absolutter, så som Saligprisningene, Den hellige Ånds tolv frukter, De syv hovedsyndene (dødssyndene), og De fire kardinaldydene.

Mange av disse tingene har jeg aldri tenkt på at det går an å samle i oversiktlige lister. Denne fantastiske boka, som har såvidt over 200 sider, byr på grunnleggende innsikt i alt det innebærer å være troende katolikk. Dette er i hvert fall mitt inntrykk etter å ha brukt noen uker på ågjøre meg kjent med bokens innhold.

De fire kardinaldydene fascinerer meg mest. De er: 1. Klokskap. 2. Rettferdighet. 3. Mot. 4. Måtehold.

Denne vakre listen vil være tema i senere innlegg på denne bloggen. Jeg vil personlig anbefale Pave Benedicts Kompendium på det varmeste!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter