søndag 1. mars 2009

Fastetid

I mitt liv som protestant har jeg aldri reflektert over fasten og hva denne perioden på året kan og bør brukes til. Den har vært knyttet til bestemte bibeltekster og egne navn på søndagene, men ikke noe som har følger for livsstilen.
Når jeg nå blir mer og mer katolsk i min innstilling og har som mål å finne ut om jeg faktisk vil konvertere til katolisismen, har jeg for første gang støtt på fastetiden som en utfordring. I generelle ordelag har jeg hørt om bot, forsiktigere livsstil, begrenset med nytelser og økt religiøs aktivitet. Dette har vært til dels vanskelig å ta fatt på for en som ikke tidligere har behøvd å gjøre noe annet i fastetiden enn det man gjør ellers.
Den norske katolske kirkes nettsider har et eget menyvalg for fasten 2009 der man kan lese ting til fordypning og bot i tiden fram til påske. På dette webområdet er også gjengitt Pavens egen hilsen i anledning fasten. Den hellige far minner om de tre hovedsakene for fastetiden: Bønn, almisse og faste.
Nylig kom det en spesiell tekst i bloggen 'elgenen, en imponerende liste over forslag til ting man kan gjøre eller avstå fra nettopp fordi det er faste. Les listen her: http://elgenen.blogspot.com/2009/02/hva-vil-du-gjre-i-fasten.html
Listen består av 17 punkter der de fleste handler om bønn, lesning og konsentrasjon om det religiøse. Punkt 17 derimot, består av en lang rekke underpunkter som gir forslag om hva moderne mennesker kan forsøke å redusere eller unnvære i fastetiden. Her er det snakk om mat og drikke, nytelser og fornøyelser, bekvemmelighet, bruk av TV, internett og mobiltelefon, og måter å snakke til medmennesker på.
Listen med slike gode forslag er imponerende av flere grunner. For det første viser den detaljert kjennskap til hva moderne mennesker setter pris på. For det andre har den som hovedmål å la mennesker få oppleve en litt annerledes hverdag når våre vanlige bruksgjenstander og næringsmidler ikke kan brukes uhemmet som vanlig. For det tredje - og dette er mitt hovedpoeng her - viser listen at man regner med at vanlige katolikker benytter de fleste av disse moderne godene regelmessig.
I denne sammenheng må vi nevne at ting som sigaretter og alkohol inngår i godene man bør redusere eller avstå fra i fasten. Bannskap er tatt med, og det samme er kjendisblader og såpeoperaer på TV. Dette betyr at man regner med at alt slikt er vanlig og dagligdags blant katolikker. Hvis dette stemmer, ligger det altså ingen klam forventning her om at katolikker til enhver tid skal avstå fra "verdslige" interesser og vaner. Dette har jeg imidlertid opplevd med stor styrke innenfor Den norske kirke, og det er dette som gjør livet blant protestantiske kristne i Norge så kjedelig og gledesløst.
Listen som 'elgenen har lagt ut, vitner derimot om at det meste er OK fra påske til faste, bare man forsøker å gjøre mindre av dette i fastetiden.
Jeg finner forslagene høyst akseptable og riktig interessante. Jeg vet at hverdagen vil oppleves annerledes når noen av disse tingene skal utgå i de 6 ukene fram til påske. Dette er det sikkert bryet verdt å forsøke, for målet er hele tiden å bli et bedre menneske. "Botsøvelser" skriver Paven om, og det er nettopp hva som kan være hensikten med slike selvpålagte begrensninger i fasten: Å unnvære tilgjengelige goder for å bli mer bevisst på å forbedre sin egen atferd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter