fredag 16. juli 2010

Tidløst

Jeg nærmer meg slutten på Thomas Aquinas' katekisme. Det går litt smått med slik litteratur; skal en slappe av i sola, er det liksom ikke middelalderteologi man aller først rasker med seg på veien til terrassen.
Samtidig opplever jeg hver eneste gang jeg leser i denne boka at den fascinerer meg. Tanken på at teksten ble forfattet for nesten 740 år siden, gjør boka til et spennende møte med en stor foreleser på hver eneste side.
Det slår meg stadig at St. Thomas evnet å gi stoffet et tidløst preg. Det han foreleste om og dikterte i Napoli på 1270-tallet, er formulert så fritt for dagsaktuelle referanser og konkretiseringer at det meste er gjenkjennelig og anvendbart i dag som den gangen.
Det er en stor kunst å kunne tenke og skrive slik. Nå var Thomas Aquinas åpenbart en både klok og meget belest mann. Han siterer filosofer og tenkere like lett og elegant han siterer Bibelen.
En historisk detalj som det er interessant å merke seg, er at bønnen Hill deg, Maria var atskillig kortere på St. Thomas' tid. Den lød kun slik:
Hill deg, Maria, full av nåde. Velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt.
Når vi i våre dager kjenner bønnen i en lenger utgave, ser vi at vi deltar i en utvikling av tradisjonen når vi benytter en nyere form enn den vi finner i eldre litteratur.
Det er ellers interessant å se hvordan Thomas Aquinas framholder sinne og harme i forbindelse med gjennomgangen av det 5. bud, Du skal ikke drepe. Etter en saklig utdyping og avgrensing av budets fysiske gyldighet setter han begrepe sinne inn i en større, sosial og moralsk sammenheng der nedlatende behandling og tiltale overfor medmennesker representerer et like betydelig brudd på budet som en rent bokstavelig morderhandling.
Thomas Aquinas mestrer det å skrive grundig og på samme tid kortfattet. Derfor er The Aquinas Catechism god lesning også om sommeren.
- - -
Min kone og jeg ser nå fram til ei uke ved Adriaterhavet. Bloggen kommer til å stå dørgende stille i denne korte perioden, men når den er over, kommer jeg til å bruke en tekst eller to til å forberede neste sommerutflukt, som dypest sett vil være en pilegrimsreise.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter