torsdag 23. september 2010

Ordenene

Jo mer jeg har blitt kjent med Den katolske kirkes indre liv, jo mer har jeg blitt oppmerksom på ordensvesenet og betydningen av å tilhøre en orden for dem som har viet sitt liv til Kirken.
Ennå vet jeg så uhyggelig lite om alt dette, men det er godt å se framover og vite at det fins en mengde felter hvor jeg i all framtid kan øke mitt kjennskap og mine kunnskaper. Ordenene innenfor Kirken blir et av flere satstningsområder for min kunnskapsvekst.
De ulike ordenene har oppstått på forskjelliger tider i historien. De har navn etter en helgen eller et symbol som er spesielt viktig for ordenens ideer.
Jeg har iblant forsøkt å finne paralleller innen lutherske kirker, men det tror jeg ikke er mulig. Om vi betrakter f.eks. de forskjellige misjonsorganisasjonene innenfor Den norske kirke, ser vi at de skiller seg fra hverandre med små, teologiske tolkningsforskjeller.
Lite vet jeg, men mitt inntrykk er at forskjellene mellom de katolske ordenene dreier seg mer om idealer enn om teologi. Alle er de del av den samme Kirken med den samme katekismen og den samme messen.
Derimot legger de ulik vekt på forhold som fattigdom, taushet, urte- og grønnsakdyrking, sosialt bistandsarbeid og opplæring. Jeg har forstått det slik at katolske prester har vært gjennom en fase som munk i et ordensfellesskap under opplæringen og forberedelsen til prestegjerningen.
Jeg innser nytten og den livsnødvendige støtten som ordensbrødre kan gi hverandre i denne fasen. Det kan ikke være lett å være ung teologistudent og se fram mot et liv i sølibat og materiell enkelhet. Ved inngangen til en slik karriere, om vi skal bruke et slikt verdslig uttrykk, må ordensfellesskapet være av helt avgjørende betydning for å finne mening og støtte til veien videre. Kanskje er det også nettopp innenfor ordensfellesskapet at de eldre brødrene - eller søstrene i nonneordener - kan bidra til å avgjøre om en novise egner seg til et livslangt kall som søster eller broder, eller om en lettere form for livsstil er mer safe i visse tilfeller.
Alle de viktigste ordenene har både munk- og nonnefellesskap, har jeg forstått. Samtidig er det flere ordener som bare opererer overfor ett av kjønnene.
Det som har gjort meg oppmerksom på ordenstilhørigheten hos de ulike prestene og nonnene jeg har lest om, er forkortelsen som ofte oppgis umiddelbart etter etternavnet. Vi finner f.eks. O.F.M. etter fransiskaneres navn. O.P. er forkortelsen som brukes av dominikanere. S.S.C.C. betegner tilhørighet i ordenen med det morsomme navnet picpus-fedrene, og bak forkortelsen O.M.I. skjuler oblatfedrene seg. Forkortelsene er basert på latinske ordensnavn, og ofte består forkortelsen av langt færre bokstaver enn det er ord i ordensnavnet.
På flere måter er det mulig å se forskjell på medlemmer av de ulike ordenene. Fransiskanerne er lett kjennelige på sine brune kutter med lang, spiss hette hengende på ryggen. Dominikanerne kler seg i off-white, og oblatfedrene, som den kjære pater Piotr tilhører, har en flott, sort kappe uten hette og et stort messingkors festet som en dolk i beltet.
Jeg synes en ordensbror i full utrustning tar seg imponerende ut rent visuelt, og når jeg i samme øyeblikk tenker på hva en mann gir avkall på for å kunne tilhøre en orden, øker min respekt og beundring ytterligere.
Jeg ser fram til å lære mer om ordenene og deres betydning i det enkelte medlems liv. Slik det forholder seg for øyeblikket, er jeg bare tilfreds med å konstatere at det fins et rikt spekter av ordener, og de gjør en seriøs og nødvendig innsats for alle som ønsker å vie sitt liv til Kirken. Herfra går det an for meg å lære mye mer om dette viktige temaet.
- - -
Bildet øverst: Et pilegrimsfølge på vei til Den svarte Madonna i Częstochowa med en brunkledd fransiskaner i bakerste rekke.

2 kommentarer:

 1. Det er viktig å huske at prestekallet og det religiøse kall (til munk) er to forskjellige kall. Seminarister (prestestudenter) er ikke munker under formasjonen deres. De bor i et presteseminar. Dette seminaret har mange likhetstrekk med klosterlivet i den forstand at de bor under samme tak, spiser sammen, sier tidebønnene, men det er ikke et klosterliv. Ikke under noen omstendigheter avlegger prestestudenter for et bispedømme den typen løfter som en munk gjør (formelle løfter om fattigdom, kyskhet, lydighet). Denne tiden i seminaret er som du sier en tid i forberedelse hvor de kan støttes av medstudentene, og lære å håndtere livet som prest. Munker og ordensbrødre derimot skal alltid leve i et kloster og et felleskap og lever et liv mer radikalt enn en prestestudenter. En prestestudent kan for eksempel ha privat eiendom (til en viss grad iallefall), mens dette ville vært utenkelig for en munk.

  Så, bare munker er munker!

  De forskjellige ordenene er forskjellige uttrykk, eller måter å leve ut det kristne liv på, hvor hver orden har en spesiell del, eller karisma, å fremheve. Teologien er den samme, alle er helt underlagte den katolske tro.

  SvarSlett
 2. Dette var akkurat en slik justerende og korrigerende kommentar som jeg håpet på til dette innlegget, Dominicane. Det er helt klart at jeg har en masse å lære om ordenene og hvordan de fungerer - og om presteseminarene!
  Dessuten bekrefter du på utvetydig vis at "Teologien er den samme", noe jeg hadde en viss følelse av på forhånd.
  Jeg må bare takke varmt for denne klare og grundige kommentaren!

  Med vennlig hilsen
  Inventus

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter