torsdag 11. februar 2010

Et katolsk land


Bildet: Sentrum av Ljubljana med Fransiskanerkirken i bakgrunnen til venstre; Trippelbroen midt i bildet.
- - -
Hva kan vi vente å finne av særpreg i et land som vi kaller "katolsk"? Er det mulig lenger, i 2000-tallets Europa, å skille landene fra hverandre ved å henvise til hvilken variant av kristendommen som har størst tilslutning blant det enkelte lands befolkning?
I fjor en gang ble jeg oppmerksom på at det ikke lenger regnes som naturlig eller korrekt å omtale landene på denne måten. I en avisartikkel leste jeg om "Italia og andre "katolske" land ved Middelhavet". Journalisten hadde altså funnet det riktig å skille ut adjektivet "katolske" med anførselstegn for å vise at en slik karakteristikk må gis med alle mulige forbehold. Hvilken konfesjon flertallet av folket tradisjonelt har tilhørt, er ikke lenger så markant i mange av de store og høyt utviklede landene.
Dette er et tegn på at landene og folkene får flere og flere fellestrekk på tvers av landegrensene. Samtidig er den nevnte journalistens forsiktighet med å omtale et land som "katolsk" en indikasjon på at folkets religiøse valg er privatsaker som i offisiell politikk og økonomi ikke skal ha noen betydning for hvordan statene forholder seg til hverandre.
Jeg har reflektert en del over denne endringen i det siste, for i morgen, 12. februar, drar jeg til Slovenia, et land der inntil 96% av befolkningen på drøyt 2 millioner tilhører Den katolske kirke. Dette er tredje gang jeg besøker landet, men første gang etter at jeg selv ble katolikk. Hvilken rolle spiller det?
Jo, jeg kommer til å være langt mer våken enn før overfor tegn på folkets katolske tro. Jeg kommer til å observere hvordan folk oppfører seg, hvordan de ter seg på fest, i hvilken grad de omgir seg med katolske symboler i hverdagen, hvordan kirkene skiller seg fra katolske kirker i andre land jeg har besøkt osv.
Slovenia var det første av de nye EU- landene som fikk innføre Euro. Landet ligger som nr 27 på listen over HDI, Human Development Index, denne famøse listen der Norge år etter år ligger på første plass. Det er ingen stor omstilling for en nordmann å besøke Slovenia; selv folks utseende ligner nordmenn flest i slik grad at jeg mang en gang har blitt tiltalt på slovensk av folk som tok meg for å være en av landets egne.
Det blir fire innholdsrike dager på tur, og kulturfaktoren ventes å være høy. Det blir ganske sikkert mulig å få med seg både en messefeiring og et par andre kirkebesøk under turen. Bloggen kommer til å stå urørt fra min side fram til tirsdag eller kanskje enda lenger, men dette betyr ikke at jeg har mistet gløden eller interessen for bloggens tema: Jeg kommer jo til å befinne meg i et "katolsk" land!

1 kommentar:

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter