fredag 27. august 2010

Fátima

Igjen bringer jeg dette bildet av Maria-statuen i min hjemlige, katolske kirke. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har stått, knelt eller sittet og sett på denne vakre figuren og gjort meg tanker om hvorfor den ser ut som den gjør.
På sokkelen står det skrevet "Fátima", og jeg skjønner derfor at dette er en kopi av en Maria-statue som er laget til eller på grunnlag av Maria-visjonene i Fátima i Portugal i 1917. Kanskje var det slik de tre barna beskrev sine åpenbaringer i ettertid. I så fall er statuens utseende langt på vei autentisk.
Det er dette som gjør mange Maria-statuer så tiltalende og levende.
Allerede 13. mai i fjor skrev jeg om Vår Frue av Fátima i et innlegg med samme tittel. Der ble historien bak de forunderlige hendelsene i den portugisiske landsbyen grundigere omtalt. Mitt poeng i dag er at statuen på bildet øverst, slik den står i Sta. Maria kirke i Askim, er et eksempel på hvordan visse kunstverk som framstiller Jomfru Maria, har blitt gjenskapt i et rikt antall kopier. Dette gjør dem gjenkjennelige, og det bidrar til en viss enhetlighet i billedframstillingene av Maria på ulike steder i den katolske verden.
Hver avbildning som er knyttet til menneskelige visjoner - eller, om man vil, observasjoner - bærer særpreg som er beskrevet av den eller dem som har hatt visjonen. Fátima-figuren på bildet ovenfor bærer bl.a. en spesiell krone på hodet. Formen på kronen er et av kjennetegnene på Vår Frue av Fátima.
Et annet kjennetegn ved denne later til å være de brune øynene som stirrer alvorlig og mildt bekymret framover mot jorden. Jeg forsikrer dere, lesere, om at Maria-statuen så slik ut den gangen jeg tok dette bildet, men rent personlig tolker jeg dens ansiktsuttrykk forskjellig hver eneste gang jeg ser den.
- - -
Dette innlegget hadde jeg til hensikt å skrive i går kveld. Det måtte jeg oppgi av tekniske grunner; det var noe som gikk galt enten på Blogspot-serveren eller min egen PC. Jeg kan bare undre meg over hvorfor et innlegg som jeg hadde såpass klare tanker om, måtte bli værende i abstrakt tilstand inne i mitt hode fram til nå. Det hadde sikkert en god hensikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter