lørdag 13. juni 2009

Broen

Den katolske kirkes norske nettsider er noe jeg har undersøkt grundig i de mange månedene da Kirken har interessert meg. Her fins noe nyhetsstoff fra Den katolske kirke både nasjonalt og internasjonalt, her fins daglige, liturgiske bibeltekster og her fins historisk bakgrunnsstoff om alle helgener som feires og minnes i løpet av kirkeåret.
På egen hovedside i portalen katolsk.no presenteres Kirkens eget medlemsblad, Broen. Herfra kan de siste fem og en halv årgangene leses på nettet eller lastes ned i pdf-format. I går oppdaget jeg at nyeste nummer (nr 3-2009) av Broen er lagt ut på dette nettstedet. Med rette kan jeg si "allerede", for i et av nyhetsoppslagene i bladet (side 7) framgår det at nyheten som beskrives, kom til redaksjonen fra Den hellige stol "samme dag som Broen går i trykken, 8. juni 2009".
Artikkelen handler om at biskopen i Trondheim stift har søkt om avskjed og fått dette innvilget samme dag. Da jeg oppdaget dette i Broens nettutgave i går, fredag 12. juni, hadde jeg for lengst lest nyheten både på katolsk.no og i en del andre nyhetsmedier på nettet. Avisen Vårt Land fristet i sin nettutgave med at papirutgaven onsdag den 10. juni hadde en presentasjon av aktuelle kandidater til å overta bispesetet i Trondheim. Denne artikkelen skulle jeg svært gjerne ha lest, men Vårt Land var ikke tilgjengelig noe sted (ikke til salgs hos Narvesen her i byen, og biblioteket har stengt i sommer pga. flytting...).
At en biskop forlater sitt embede til de grader hurtig, vitner om dramatikk - uansett hvilken kirke han er biskop i. Hva som har foregått i Trondheim i så måte, interesserer meg overhodet ikke. Det interessante er at Den katolske kirke er blitt nevnt og omtalt i flere norske medier denne uka, og at biskop Eidsvigs milde åsyn har vært vist i flere aviser fordi det er han som etter forespørsel fra Vatikanet påtar seg bispefunksjonen i Trondheim til en ny biskop er utnevnt.

Broen nr. 3-2009 rakk derimot ikke å få med i bladet at "Hamar-saken" fikk sin endelige avgjørelse i Lagmannsretten den 10. juni. Her har Kirken, representert ved OKB og igjen biskop Eidsvig, fått medhold i at en pater kunne beordres mot sin vilje til et annet tjenestested.
Igjen er saken komplett likegyldig for mitt vedkommende, men jeg har lest om saken i Vårt Land på nettet. Det fascinerer meg virkelig å være en del av dette kirkesamfunnet her i landet, et kirkesamfunn som vanligvis holder en lav medieprofil. Plutselig faller 2 personalsaker sammen i tid, og Kirken er i avisene flere ganger i samme uke.
I begge tilfellene kom Kirken heldig fra det, også i medieomtalene. At sakene overhodet har oppstått, viser meg, som jo er mindre enn en lærling i katolsk sammenheng, at det fins særegne mennesker over alt, også innen Kirkens ledelse. Det er gledelig når Kirken som organisasjon håndterer interne problemer på en måte som tar seg godt ut når mediene tar tak i sakene.

Tilbake til Broen og nummer 3-2009. Bladet gikk altså i trykken 8. juni, men ble lagt ut på nettet kort tid etterpå. Jeg går her og forsøker å telle hvor mange dager som behøves for å trykke opplaget, få det ut fra trykkeriet til en distributør som påfører navn og adresse til alle Den katolske kirkes medlemmer i Norge og sender bladene ut med Posten (sannsynligvis). Deretter må en beregne noen dager til postgang for en sending av type B eller C. Det kan vel tenkes at bladet når fram til medlemmenes postkasser rundt 20. juni, men hva vet vel jeg? Jeg for min del går bare rundt og er spent på om mitt navn og adresse, påført et skjema hos pateren i min lokale, katolske kirke i slutten av april i år, stemplet og videresendt til et sentralt kontor for videre registrering av enda et norsk medlem i Kirken, - om mitt navn og min adresse etter alle ukjente krokveier har nådd fram til adresseregisteret hos distributøren av Broen slik at jeg er blant mottakerne av bladet. Det ligger en barnslig stolthet og forventning hos meg overfor det å få Broen i min egen postkasse.
I dag har jeg brukt formiddagen til å klippe den frodige granhekken som omgir vår designpostkasse i rustfritt stål slik at den er lett synlig og enda mer innbydende å putte post i - se foto nederst! Jeg gleder meg virkelig til å få Broen i posten med mitt eget navn og adresse på. Bladet skal ligge framme i stua i lang tid slik at besøkende kan ta i det, se hva jeg/vi driver og leser og kanskje himle undrende med øynene og spørre "er'e no' relliøst dette her, eller?" Ja, det skal selvsagt bli lest av oss selv også, slik at det ikke bare ligger på utstilling.
Når jeg får Broen i posten, har jeg fått det håndfaste beviset på at jeg tilhører Den katolske kirke i Norge, biskop Eidsvigs kirke, de østeuropeiske gjestearbeidernes kirke, Pavens kirke og denne kirken som tidlig i juni 2009 taklet personalproblemer på forbilledlig vis.
Så barnslig og underutviklet er mitt forhold til mitt katolske medlemskap, og så verdifullt og stort er det i mitt lille liv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

Site Meter